24 September, 2020

Trivselregler

Trivselregler Öjersjö Storegårdens samfällighetsförening

Vår vision är att Öjersjö Storegården är ett område där vi känner gemenskap och trivs med varandra. Om vi trivs med varandra så får vi harmoni i området till glädje för alla. Bonus blir att området blir populärt.

Bilfritt

Området är tänkt att vara bilfritt, för att barn och vuxna ska kunna känna sig trygga. Eventuell bilkörning, till exempel i samband med i och urlastning, bör ske i promenad takt, det vill säga 5-10 km/timmen. 

Garage och parkeringsplatser

Området är byggt med 1,5 bilplatser per hushåll. Om vi alltid ställer bilen i garaget så räcker antalet bilplatser även till de som jobbar sent eller till gäster. Mer information om vad som gäller för våra garage och parkeringar hittar du på vår hemsida. 

Husdjur

Husdjur är ett trevligt inslag i vårt område. Givetvis har vi dessa kopplade och plockar upp skräp för vår gemensamma trevnad.

Sopor

Vi hjälps åt att lägga sopor rätt. Det är inte tillåtet att slänga möbler i soprummet, endast hushållssopor. Lämna soprummet som du själv vill ha det när du kommer. 

Grannsamverkan

Vi hjälps åt att ha lite kontroll på området och grannarnas hus och hem precis som vi vill att de gör åt oss när vi är borta. 

Grillning mm   

Allt är trevligt om det sker i lagom omfattning. Fundera på hur din granne kan uppleva os från grillning och prata gärna med din granne. 

Häckar och träd

Tänk på att hålla efter din häck både på höjden och bredden. Häckarna får inte överstiga asfaltskant/kantsten på våra gångbanor. D.v.s. att alla häckar måste hålla sig innanför tomtgräns, det gäller hela höjden. D.v.s. att även överdelen på häckarna ska gå i linje med kantsten/asfaltskant. Detta för att hålla god framkomlighet för uttrycksfordon och för att kunna ha god sikt. Tänk på att hålla efter träden så att de inte blir för höga. Träden på våra tomter skall inte växa över husens tak. Klipp ner grenar som hänger ut över gångbanorna. Styrelsen beställer klippning/skötsel av de träd som står på gemensamma ytor enligt speciellt klippschema.

Vi önskar få ett område där alla trivs och där gränserna sätts upp i dialog grannar emellan och inte av styrelsen.