24 September, 2020

Kontakta oss

Allmänt:

Storegårdens bostadsområde har en samfällighetsförening som består av boende i bostadsrättsföreningens lägenheter med bostadsrätt, boende som friköpt sina hus med äganderätt samt Partillebos boende med hyresrätt. För att sköta Storegårdens gemensamma angelägenheter finns en samfällighetsstyrelse med ledamöter från husägarna och från bostadsrättsföreningen. Val av personer, 5 ordinarie och 3 ersättare, till styrelsen sker vid samfällighetsföreningens årsmöte i april månad.

 I styrelsen ingår:

Ordinarie

Terese Dalåsen              Stg 117             Ordförande

Mats Ådefjäll                 Stg 38

Fredrik Vestlund           Stg 69              Kassör

Caroline                          Brf Ojersjo C

Christian Skaug             Stg 32              Sekreterare

Suppleanter

Victoria Johannesson    Stg 46

Maria Lund                     Stg 5

Kontakt med styrelsen:

styrelsen.storegarden@gmail.com

Styrelsens uppgift:

Styrelsens och samfällighetens uppgift är att förvalta Storegårdens gemensamma angelägenheter:

 • Garage, soprum och förråd
 • Gångvägar och vändplatser
 • Gräsmattor, planteringar, lekplatser
 • Gemensamhetslokal
 • Renhållning i området
 • Gräsklippning och skötsel av buskar
 • El (ex. (lyktstolpar vid gångvägar)
 • Vatten
 • Snöröjning och sandning
 • Sophämtning
 • Akut och långsiktigt underhåll och reparationer

 Protokoll från styrelsens möten går att läsa under fliken – Stadgar och protokoll.