26 September, 2020

Höjning av VA taxan i Partille

https://www.partille.se/nyheter/hojd-va-taxa-och-sankt-avfallstaxa-fran-1-juli/
https://www.partille.se/nyheter/hojd-va-taxa-och-sankt-avfallstaxa-att-vanta-i-partille/